Poprawna pisownia

nieuzyskanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uzyskanie

Niepoprawna pisownia