Poprawna pisownia

nieuszczelniony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uszczelniony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa uszczelniony.