Poprawna pisownia

niesympatyczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sympatyczne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatyczne.