Poprawna pisownia

jednorazowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-razowo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno razowo

Niepoprawna pisownia