Niepoprawna pisownia

niepisali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pisali

Poprawna pisownia