Niepoprawna pisownia

niegrała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie grała

Poprawna pisownia