Poprawna pisownia

niechcąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechconca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechcądza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehcąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chcąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chconca

Niepoprawna pisownia