Poprawna pisownia

nie zaszedł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszedł

Niepoprawna pisownia