Niepoprawna pisownia

nie wyprana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niewyprana

Poprawna pisownia