Niepoprawna pisownia

nie wiernie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiernie

Poprawna pisownia