Niepoprawna pisownia

nie rozmowna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmowna.


Poprawna pisownia

nierozmowna

Poprawna pisownia