Poprawna pisownia

nie poznali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznali

Niepoprawna pisownia