Poprawna pisownia

nie poznałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznałam

Niepoprawna pisownia