Poprawna pisownia

nie poznała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznała

Niepoprawna pisownia