Poprawna pisownia

nie pozdrawiać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepozdrawiać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po zdrawiać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepo zdrawiać

Niepoprawna pisownia