Niepoprawna pisownia

nie potwierdzająca

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa potwierdzająca.


Poprawna pisownia

niepotwierdzająca

Poprawna pisownia