Poprawna pisownia

nie pisaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepisaliśmy

Niepoprawna pisownia