Zwrot nie mam zapisujemy zawsze osobno. Zapis obu słów razem jest niepoprawny.

Poprawna pisownia

nie mam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemam

Niepoprawna pisownia