Niepoprawna pisownia

nie dyspozycje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyspozycje

Poprawna pisownia