Niepoprawna pisownia

nefralgiczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

newralgiczne

Poprawna pisownia, znaczenie: kluczowe, istotne dla funkcjonowania czegoś; niebezpieczne lub grożące powstaniem zagrożenia; dotyczące newralgii.