Niepoprawna pisownia

na prostowało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprostowało

Poprawna pisownia