Niepoprawna pisownia

na liczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naliczy

Poprawna pisownia