Poprawna pisownia

mówią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muwią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mówiom

Niepoprawna pisownia