Niepoprawna pisownia

machine

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

machinę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mahinę

Niepoprawna pisownia