Poprawna pisownia

Lidii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Lidi

Niepoprawna pisownia