Niepoprawna pisownia

konkóbinad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkubinat

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkupinat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkóbinat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkubinad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkópinat

Niepoprawna pisownia