Niepoprawna pisownia

kilku minutowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkuminutowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilkaminutowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka minutowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-minutowi

Niepoprawna pisownia