Obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „kempingu”.

Poprawna pisownia

kampingu

Poprawna pisownia, hasło ze słownika wyrazów obcych.


Poprawna pisownia

kempingu

Poprawna pisownia