Poprawna pisownia

iść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

iźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

iźdź

Niepoprawna pisownia