Niepoprawna pisownia

hóku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chuku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chóku

Niepoprawna pisownia