Niepoprawna pisownia

greckokatoliczka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grekokatoliczka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

greko katoliczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

greko-katoliczka

Niepoprawna pisownia