Poprawna pisownia

dopadli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do padli

Niepoprawna pisownia