Poprawna pisownia

dodatkowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do datkowo

Niepoprawna pisownia