Niepoprawna pisownia

cotrzecia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co trzecia

Poprawna pisownia