Niepoprawna pisownia

chłud

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłód

Niepoprawna pisownia