Poprawna pisownia

brzydota

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brzytota

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszydota

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżydota

Niepoprawna pisownia