Niepoprawna pisownia

bronzu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brązu

Poprawna pisownia