Niepoprawna pisownia

brałyźcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brałyście

Poprawna pisownia