Niepoprawna pisownia

bessens

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezsens

Poprawna pisownia, znaczenie: coś pozbawione logiki i/lub sensu.


Niepoprawna pisownia

besens

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sens

Niepoprawna pisownia