Niepoprawna pisownia

aótentyki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autentyki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałtentyki

Niepoprawna pisownia