Poprawna pisownia

akcent

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcęd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcend

Niepoprawna pisownia