Poprawna pisownia

absorbowalną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

absorbowalnom

Niepoprawna pisownia