Niepoprawna pisownia

3. listopada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

3 listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu listopada, nie zaś o trzecim listopadzie.


Niepoprawna pisownia

3 listopad

Niepoprawna pisownia