Poprawna pisownia

zniżasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z niżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znirzasz

Niepoprawna pisownia