Poprawna pisownia

za krótki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zakrótki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za krutki

Niepoprawna pisownia