Poprawna pisownia

wytrzymaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wytżymaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytszymaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy trzymaj

Niepoprawna pisownia