Niepoprawna pisownia

w mówiłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wmówiłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wmuwiłem

Niepoprawna pisownia