Niepoprawna pisownia

rospoczoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozpoczął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rospoczął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozpoczoł

Niepoprawna pisownia