Niepoprawna pisownia

przeztronność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przestronność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przestronnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze stronność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przestroność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszestronność

Niepoprawna pisownia