Niepoprawna pisownia

powiększyrz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powiększysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powienkszysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po większysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powiękrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powiększyż

Niepoprawna pisownia